Black Weekend is almost here! Subscribe to our newsletter to get the first dibs on our awesome deals before anyone else!Nybörjare och spelare med lägre armhastighet ska främst använda discar med låg fade, som anges av det sista numret i flight ratings. En disc med stark fade minskar längden på kastet och de är svårare att kasta rakt. Den tredje siffran, turn, bör också vara låg. En bra regel är att lägga ihop turn och fade: en hög summa här kan översättas till en svårkastad disc.

Det är ett vanligt misstag att för tidigt börja kasta med höghastighets-discar (hastighet 10-13). Dessa discar kräver en kastarm med hög hastighet och mycket kontroll för att fungera effektivt. Discar med lägre hastighet är betydligt lättare att kontrollera.

Flight Ratings delas in i fyra huvudkategorier: Speed, Glide, Turn och Fade. Dessa egenskaper kan användas för att gradera olika aspekter av varje discs flygning. Varje disc har en distinkt “personlighet” – flygbanan som gör den specifika discen unik. Flight Rating kan användas för att jämföra Innova, Discmania och Millenium-discar. När du väl har kastat med någon av dessa tillverkares discar, kan du använda rating-siffrorna för att jämföra den med någon av de andra tillverkarnas discmodeller.
Observera: Följande exempel avser ett backhandkast från en högerhänt spelare (RHBH), när discen roterar medurs.

Hastighet

Hastigheten är förmågan hos discen att skära genom luften. Hastigheter listas från 1 till 13. Discar med höga siffror är snabbare och är utformade för att kastas längre än discar med låg hastighet. Hastigheterna 1 och 2 är putters, det är de mest långsamma tillgängliga discarna, men samtidigt de enklaste att kontrollera och kasta rakt. Hastigheterna 3-5 är mid-range discar, som flyger lite längre än putters, men är svårare att kontrollera. Hastigheterna 6-7 är så kallade fairway drivers som är bra för nybörjare. Hastigheterna 8-13 är höghastighetsdiscar, som kräver en snabb kastarm för att få den att flyga som avsett.

Glide

Glide. Glide beskriver discarnas förmåga att upprätthålla loft under flygning. Discar med mer glid är bäst för nya spelare och för att producera maximalt med längd (speciellt medvind). Glide har betyget 1 till 7. Nybörjare som vill få lite längre kast bör välja discar med mer glide, t.ex. FD (Jackal), Sidewinder and Archangel.

Sväng

High Speed ​​Turn eller sväng står för tendensen att en disc vänder över eller böjer åt höger (för RHBH kast) under den inledande delen av flygningen. En disc med ett betyg +1 är mest resistent mot att vända över, medan en med -5 i betyg har lätt att vända över. Understabila discar, de som har en tendens till vika åt höger vid hög hastighet, kräver inte så hög utgångshastighet för att flyga rakt som överstabila discar. Det är därför nybörjare bör välja discar med låga siffror för Turn, eftersom de är lättare att kasta långt.

Fade

Low Speed Fade står för discens tendens att svänga vänster (för RHBH kast) i slutet av flygningen. Fade har betyget 0 till 5. En disc med betyget 0 avslutar sin flygning rakast, medan en disc med betyg 5 kommer att svänga kraftigt i slutet av flygningen. Nybörjare bör använda discar med lågt betyg eftersom de är lättare att kasta rakt och längre. Speciellt putters har anmärkningsvärt låg fade jämfört med drivers, vilket gör putters lättare att kasta rakt än drivers. Discar med hög fade i betyg är pålitliga även i kraftig vind.

Innova Champion Discmania InnovaStore Specials Millennium DUDE Clothing Huk Lab Herodisc HyzerBomb Custom